Bioscience seminar series

  • Datum: –09.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Prof. Ulf Göransson
  • Arrangör: Farmbio
  • Kontaktperson: Anna Nilsson
  • Seminarium

Peptide discovery and design: A novel family of ion channel toxins